Zdravstvena njega u kući


Zdravstvena njega u kući je djelatnost u sustavu zdravstva koju samostalno obavljaju medicinske sestre sa položenim stručnim ispitom u suradnji i pod stručnim nadzorom izabranog liječnika, te glavne sestre naše ustanove.

Sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice,lječilišta i drugih ustanova.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno ,a po preporuci izabranog liječnika.
................................................................................................................................................
Zdravstvena njega u kući obuhvaća:
 • zbrinjavanje kroničnih rana
 • pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
 • prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
 • kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
 • toaleta i održavanje stome
 • provođenje klizme za čišćenje
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv,urin,stolica, brisevi...)
 • primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • primjena lokalne i peroralne terapije
 • primjena terapije kisikom
 • postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Usluge zdravstvene njege su šifrirane i nalaze se na poleđini Vašeg odobrenja, te označavaju postupke koje će sestra provoditi ovisno o stanju i potrebi pacijenta. Zdravstveno stanje pacijenata se prati i po potrebi kontaktira Vaš odabrani liječnik i patronažna sestra.

.................................................................................................................................................
Na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob, a moguće je ostvariti:

1. Na teret HZZO-a

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a.

2. Privatno neposrednim plaćanjem

Glavna medicinska sestra Ustanove u suradnji sa bolesnikom i njegovom obitelji, procjenjuje potrebe bolesnika za zdravstvenom njegom, predlaže opseg i vrstu usluga, te ovisno o tome ugovara cijenu
i način plaćanja.

Cjenik usluga zdravstvene njege

3. privatni osiguranici Osiguravajućih društava po dogovorenim uvjetima


Za sve ostale informacije i detalje molimo da nas kontaktirate na:
Tel:01/ 4851-422
corluka@corluka.hr